Finanse

Jak handlować CFD na akcje?

Jak handlować CFD na akcje?

Kontrakty CFD cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów, ponieważ umożliwiają duże zyski przy niewielkim nakładzie finansowym.

Handel CFD, co to jest?

Kontrakt Różnic Kursowych — z angielskiego Contract for difference (CFD), to umowa pomiędzy dwoma stronami (kupującym i sprzedającym), zobowiązująca do wypłaty różnicy między początkową a końcową ceną instrumentu bazowego. Podobnie jak wszystkie instrumenty pochodne, kontrakty CFD polegają na spekulacji. Kupujący spekuluje, czy cena danego instrumentu bazowego wzrośnie, czy spadnie. Jeśli jego spekulacje pokryją się z rzeczywistością, osiąga zysk. W przeciwnym razie ponosi straty.

Kontrakty CFD wykorzystują zjawisko dźwigni handlowej. Stanowią instrument lewarowany, co w praktyce opisuje zasady kupowania kontraktów CFD. Kupujący wpłaca tylko część wartości kontraktu, a resztę pożycza. Dzięki temu przy stosunkowo niskiej kwocie inwestycji może osiągnąć znacznie większy zysk. Warto przy tym zaznaczyć, że mimo inwestowania części wartości kontraktu, kupujący ponosi odpowiedzialność za całą wartość, co w przypadku nieumiejętnego wykorzystywania mechanizmu dźwigni finansowej może doprowadzić do strat.

Gdzie można handlować kontraktami CFD?

To, na jakich instrumentach będziesz mógł handlować za pomocą kontraktów CFD zależy od brokera, z którego usług korzystasz. Dla przykładu platforma Saxo deklaruje możliwość kupowania lub sprzedawania ponad 9000 instrumentów. Oferty brokerów przeciętnie oferują bazę około 4000 instrumentów. To Ty decydujesz, jakie konkretnie instrumenty bazowe Cię interesują. Warto sprawdzić możliwości danego brokera przed otwarciem rachunku, co jest możliwe bez żadnego problemu.

Jeśli chodzi o rynki do handlu kontraktami CFD, są to między innymi akcje, kryptowaluty, waluty, indeksy, czy surowce. Dużą popularnością cieszy się także rynek ETF, czyli Exchange Traded Fund. To otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Pierwsze ETF były obecne na giełdach od 1990 roku i od tego czasu ich popularność wzrasta, zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Przed podjęciem decyzji, na który rynek chcesz wejść, rozważ wady i zalety każdego z nich. Początkujący inwestorzy mogą także skorzystać z pomocy brokerów.

Jakie są korzyści z handlu CFD na akcjach?

Kontrakty CFD są bardzo popularne właśnie ze względu na możliwość zysku znacznie przekraczającego depozyt. Kupujący nie staje się współwłaścicielem instrumentu bazowego, a jedynie spekuluje o jego wartości. Klucz do sukcesu tkwi w tym, by spekulować dobrze.

Dzięki kontraktom CFD inwestorzy ze stosunkowo niskim depozytem mogą prowadzić znacznie większe inwestycje. Dźwignia finansowa jest oczywiście jednocześnie zaletą, jak i wadą CFD.

Inwestorzy doceniają również prostotę działania kontraktów CFD — inwestor może zająć długą pozycję i opowiedzieć się za wzrostem ceny lub krótką pozycję i spekulować o spadku ceny danego instrumentu bazowego. Warto również zaznaczyć, że kontrakty CFD są interesującą alternatywą dla kontraktów futures.

Similar Posts