Dom i Ogród

Zrób to sam, czyli jak ułożyć kostkę brukową?

Zrób to sam, czyli jak ułożyć kostkę brukową?

Kostka brukowa jest jednym z najpopularniejszych materiałów do utwardzania terenu. Używa się jej do budowania nawierzchni alejek w ogrodzie, czy podjazdów. Szeroki wybór kształtów i kolorów sprawia, że każdy może stworzyć aranżację dopasowaną do swoich potrzeb. Jej ułożenie jest dość proste, ale wymaga odpowiedniego przygotowania.

Zanim zaczniemy wszelkie prace, to musimy ustalić w jaki sposób kostka będzie użytkowana. Jest to niezbędne w celu zakupu materiału o odpowiedniej grubości. Musimy mieć również przygotowany plan ułożenia kostki.

Rozpoczynamy od dokładnego pomiaru terenu oraz od wytyczenia wielkości powierzchni. Do oznaczenia punktów granicznych przydadzą się drewniane kołki lub metalowe pręty. Natomiast do wyznaczenia obrzeży najlepiej nada się gruby sznurek lub żyłka. Kiedy mamy wytyczony teren, to możemy przystąpić do wykonania wykopu. Powinniśmy usunąć ziemię na głębokości 20-50 cm, w zależności od rodzaju podłoża oraz przeznaczenia nawierzchni. Należy również pozbyć się wszelkich korzeni roślin. Na tym etapie należy również ustalić spadek terenu w kierunku gruntu nieutwardzonego, żeby mogły tam spływać wody opadowe.

Następnie musimy wykonać odpowiednią podbudowę, która będzie miała wpływ na trwałość gotowej nawierzchni brukowej. Do jej stworzenia najlepiej użyć piasku wymieszanego ze żwirem, żużlu lub samego żwiru. Grubość warstwy powinna wynosić ok 10-20 cm w przypadku nawierzchni spacerowej oraz ok 20-30 cm, gdy po nawierzchni będą jeździć pojazdy. Kiedy rozłożymy warstwę nośną z kruszywa, to musimy ją jeszcze ustabilizować zagęszczarką. Na warstwie podbudowy montujemy krawężniki, które będą trzymały całą powierzchnię we właściwej formie. Następnie wykonujemy podsypkę, czyli warstwę wyrównawczą. Możemy do tego użyć piasku lub piasku stabilizowanego cementem.

W końcu możemy wziąć się za układanie kostki. Kładziemy ją jedna obok drugiej, dobijając każdą gumowym młotkiem. Zaczynamy od brzegu nawierzchni i kierujemy się ku środkowi, żeby nie zniszczyć przygotowanego podłoża. Kiedy wszystko ułożymy, to musimy jeszcze wypełnić szczeliny między kostkami. Najlepiej zrobić to piaskiem kwarcowym lub drobnym grysem. Następnie zagęszczamy całą powierzchnię przy pomocy odpowiedniej zagęszczarki z płytą wibracyjną.

PHUMARK – sprzedaż kostki brukowej.

Similar Posts