Porady

Jak certyfikacja wielokryterialna może pomóc w spełnieniu wymagań Taksonomii UE?

Jak certyfikacja wielokryterialna może pomóc w spełnieniu wymagań Taksonomii UE?

Jeszcze jakiś czas temu wszelkie inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju były realizowane zupełnie dobrowolnie. Obecnie, regulacje unijne rzucają zupełnie nową perspektywę i niosą za sobą istotne zobowiązania dla wszystkich graczy rynku, w tym nieruchomości. Wymagania Taksonomii UE są wyższe niż te wynikające z polskich przepisów budowlanych, ale firmy powinny się do nich dopasować by inwestycja miała jak najwyższą wartość rynkową.

Jak certyfikacja wielokryterialna może pomóc w spełnieniu wymagań Taksonomii UE?

Warto podkreślić, że wiele wymagań, które można znaleźć w Taksonomii UE https://jw-a.pl/taksonomia/ , pokrywa się z tymi, które możemy znaleźć w certyfikacjach wielokryterialnych (BREEAM, LEED, WELL). Zatem posiadanie certyfikatu ekologicznego, nie tylko stanowi ułatwienie i podstawę do spełnienia nowych restrykcji, ale także dowód na zgodność z zasadami Taksonomii UE.

Jak Taksonomia UE wpływa na rynek nieruchomości?

Obligatoryjność spełniania kryteriów wynikających z Taksonomii i składania sprawozdań okresowych została już nałożona na największe firmy począwszy od 1 stycznia 2022 roku. Podstawę obowiązku stanowi akt delegowany z 7 maja 2021 maja, który zawiera spis określonych norm i form raportowania. 

W raportach za 2021 rok należy zawrzeć analizy dotyczące tego, jaki odsetek danej działalności jest ujęty w Taksonomii, a nie – jaki jest zgodny z Taksonomią. Oznacza to, że należy zaraportować np. ile procent przychodów z działalności jest opisana w Taksonomii. Natomiast od 1 stycznia 2023 podmioty w raportach za 2022 rok muszą podać stopień zgodności już w pełnym zakresie dla wszystkich sześciu celów środowiskowych, którymi są: 

  1. Łagodzenie zmian klimatu;
  2. Adaptacja do zmian klimatu;
  3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
  4. Przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym (zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling);
  5. Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola;
  6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Weryfikację nieruchomości pod względem raportowania taksonomicznego należy rozpocząć niezwłocznie, tak aby mieć czas na ewentualne zaplanowanie poprawek elementów, które nie będą zgodne z Taksonomią w pierwszym sprawdzeniu.

Oprócz wymagań, do których firmy muszą się dostosować, istnieje szereg korzyści, które mogą uzyskać, dzięki takiemu procesowi. Zaliczyć do nich można:

  • poprawienie skuteczności pozyskiwania środków na inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju, 
  • zwiększenie zaufania inwestorów i Klientów, 
  • poprawa wizerunku, 
  • zwiększenie przewagi rynkowej i konkurencyjności. 

Założenia Taksonomii

Europejski Zielony Ład ma na celu podejmować inicjatywę zrównoważonego finansowania, która ma skierować prywatne inwestycje na odpowiedzialną, zrównoważoną ścieżkę rozwoju. Zasadniczym narzędziem ku uzyskaniu takiego efektu jest unijna Taksonomia. 

Warto przypomnieć, że Porozumienie Paryskie (którego sygnatariuszem jest Polska), zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych netto na poziomie zerowym około roku 2050. Jednakże, na dziś, większość sektorów gospodarczych, w tym budowlany, nie jest dostatecznie przygotowanych by takie cele osiągnąć w zamierzonym czasie. Redukcja emisji netto CO2 nie osiągnęła zerowego poziomu w żadnym sektorze gospodarczym. Dlatego w celu usprawnień i zwiększenia skali podjętych działań, Unia Europejska ustanowiła Taksonomię. 

Similar Posts