W Gołdapi rozpoczęła się dziś dwudniowa konferencja pt. „Współpraca międzynarodo... - goldap.info - najlepiejwdomu.pl